• ร่วมอิ่มอร่อยและเลือกซื้อสินค้าของไทย ในงาน วิถีไทย ไทยทำ...ไทยใช้ ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2562  ณ ลานกิจกรรม Event Galleria ชั้น 1 ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร  

  • แชร์
  • related promotions

    Opening hours
    Mon - Thu      10.00 am. - 08.00 pm.
    Fri - Sun         10.00 am. - 10.00 pm.
    Holiday          10.00 am. - 10.00 pm.