• มิกซ์ จตุจักร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย


  มิกซ์ จตุจักร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

  เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ที่จำเป็นในโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มชีวิต ปี2 ครั้งที่ 3 / 2564

  ในวันศุกร์ที่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 15.00 น.

  ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร รถหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 


  หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

 • แชร์
 • related promotions

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.