• สิทธิพิเศษลูกค้า Grab


  สิทธิพิเศษลูกค้า Grab  

  สามารถใช้บริการไป-กลับ ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับส่วนลดสูงสุด 40 บาท เพียงใส่รหัส MIXTNEW สำหรับลูกค้าใหม่ และ MIXTALL  สำหรับลูกค้าเดิม 

  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62-31 ธ.ค. 62  *จำกัดสูงสุด 200 เที่ยว/วัน

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าไป-กลับ ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร เท่านั้น 

  2.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  3.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง              

 • แชร์
 • related promotions

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 08.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 10.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 10.00 pm.