• ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ขอแจ้งร้านค้าที่เปิดให้บริการ บริเวณชั้น 1 ดังนี้


  ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ขอแจ้งร้านค้าที่เปิดให้บริการ บริเวณชั้น ดังนี้

  1. 7-eleven ชั้น 1 โซน A

  2. Auntie Anne's ชั้น 1 โซน A

  3. Kamu Tea ชั้น 1 โซน A

  4. Ochaya Tea ชั้น 1 โซน A

  5. U&Me Burger ชั้น 1 โซน A

  6. เลือกเส้น เล่นน้ำ ชั้น 1 โซน A

  7. อร่อยดี AroiDee ชั้น 1 โซน A

  8. Café Amazon ชั้น 1 โซน A

  9. บ้านแซลมอน ชั้น 1 โซน A

  10. Red Hat ชั้น 1 โซน A

  11. กูโรตีชาชัก จตุจักร  ชั้น 1 โซน A

  12. บักหุ่ง๑๐๑ ชั้น 1 โซน B

  13. Coffee Le Ko ชั้น 1 โซน B

  14. โกพัน ข้าวมันไก่ ชั้น 1 โซน B

  15. Mr.chaixi  ชั้น 1 โซน B

  16. Kaarom Specialty Coffee ชั้น 1 โซน B

  17. RAB Cha ชั้น 1 (โซนตลาดสัตว์เลี้ยง ติดกับประตู6 ศูนย์การค้าฯ)

  18. Watsons ชั้น 1 โซน กลาง

  19. Flash express ชั้น 1 โซน B

  20. FASTSHIP ชั้น 1 โซน B

  21. Kerry Express ชั้น 1 โซน B

  22. Mixt Garden Zone (อยู่บริเวณด้านข้างศูนย์การค้าฯ ทางเข้าลานจอดรถ)

  23. Mixt Pet Zone (อยู่บริเวณด้านข้างศูนย์การค้าฯ ทางเข้าลานจอดรถ)


  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 • แชร์
 • related promotions

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.