• สมัครสมาชิกที่จอดรถยนต์

  ข้อมูลลูกค้า


  ข้อมูล

  1.บัตรอนุญาตจอดรถยนต์สามารถใช้ในวันวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06:00-24:00 น. หากเกินวัน/เวลา ต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง 
  2.บัตรอนุญาตจอดรถใช้ได้เฉพาะรถยนต์ที่ทำการแจ้งบันทึกข้อมูลชื่อ และทะเบียนกับทางบริษัทเท่านั้น 
  3.เมื่อบัตรอนุญาตจอดรถยนต์หมดอายุ ไม่สามารถนำบัตรจอดรถยนต์มาใช้งานได้ จนกว่าจะมีการต่ออายุการใช้งาน 
  4.การใช้สิทธิขอมีบัตรจอดรถยนต์ 1 สิทธิ ต่อ 1 เลขที่ห้อง 
  5.ผู้ที่ได้ใช้ทะเบียนรถป้ายแดงมาขออนุญาตทำบัตรจอดรถยนต์ท่านจะได้รับสิทธิการการใช้บัตรเพียง 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้นท่านต้องมาติดต่อหากท่านได้รับทะเบียนจริง ทางบริษัทจึงจะดำเนินการให้ท่านสามารถใช้สิทธิอนุญาตจอดรถยนต์เป็นเวลา 1 ปี 
  6.บัตรอนุญาตจอดรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท พิริยา  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทางบริษัทฯมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสามารถเรียกเก็บคืนหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า 
  7.ต้องชำระค่าทำบัตรจอดรถยนต์ 300 บาท  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.