• Services

  CAR PARK

  เปิดให้บริการทุกวัน   

  วันจันทร์-วันพฤหัสฯ    เวลา    06.00-22.00 น.

  วันศุกร์                   เวลา    06.00-03.00 น.

  วันเสาร์-วันอาทิตย์      เวลา   06.00-24.00 น. 

  อัตราค่าบริการที่จอดรถยนต์ทัวไป (รายชั่วโมง)

  วันจันทร์-วันศุกร์ 
  จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก 

  ชั่วโมงที่ 2-3 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท 
  ชั่วโมงที่ 4 ขึ้นไป คิดค่าบริการเหม่าจ่ายตลอดทั้งวัน 60 บาท 

  วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
  จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก
   
  ชั่วโมงที่ 2-6 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท 
  ชั่วโมงที่ 7-10 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 200 บาท 
  11 ชั่วโมงขึ้นไป  เหมาจ่าย 1,000 บาท (ตลอดวัน ตัดรอบ 24.00 น.)
  อัตราค่าบริการที่จอดรถยนต์ แบบสมาชิก เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ 500 บาท / เดือน 

  อัตราค่าบริการที่จอดรถจักรยานยนต์ 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  จอดฟรี 30 นาทีแรก 
  ชั่วโมงที่ 1-2 คิดค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท 
  ชั่วโมงที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการเหม่าจ่ายตลอดวัน 20 บาท 

  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
  จอดฟรี 30 นาทีแรก 
  ชั่วโมงที่ 1-3 คิดค่าบริการเหม่าจ่าย 30 บาท 
  ชั่วโมงที่ 4 ขึ้นไป คิดค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท 
  ดูรายละเอียด

  สมัครสมาชิก  INFORMATION CENTER

  จุดบริการข้อมูล ที่พร้อมให้บริการด้วยความยินดี

  ที่ชั้น 1 โซน A , B

  ดูรายละเอียด  BABY STROLLER & WHEELCHAIR

  เพื่อความสะดวกสบาย ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร มีบริการรถเข็นเด็กและรถเข็นผู้ใหญ่

  บริการตลอดเวลา 10.00 -22.00 น. 

  สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ Informaton  Counter ชั้น 1 โซน A , B

  ดูรายละเอียด  Bus and Van Parking

  มีจุดบริการที่จอดรถตู้และรถบัส รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว   TAXI SERVICE

  จุดบริการแท็กซี่ สำหรับลูกค้าและนักท่องเที่ยว ที่ประตู 5 โซน B  PRAYER ROOM (SALAH)

  บริการห้องละหมาด สำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม

  ที่ชั้น 2 โซน B  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.