• มิกซ์ จตุจักร และ จี.กราฟฟิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์การค้า Mixt Chatuchak                 

  นายมีพร  ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร และ นางสาวเนตรชนก มิ่งขวัญ เคลแมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.กราฟฟิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบกราฟฟิกภายในและภายนอกอาคาร ร่วมถ่ายภาพลงนามบันทึกข้อตกลงในสัญญาจัดจ้างการออกแบบกราฟฟิกตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ให้มีความกลมกลืนกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบตึก ณ อาคารสำนักงานขายพื้นที่เช่า ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร  ทีผ่านมา

 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.