• ผู้บริหารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
  ผู้บริหารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ได้รับประกาศเกียรติคุณ

  “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

  คุณมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร เข้ารับประทานโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”  จาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019"  (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนแก่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

 • Tags :
 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.