• กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน
  ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ต้อนรับ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน และเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครทุนการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ภายในงานมากมาย


  อาทิ แนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน, แนะแนวการสมัครทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE และทุนเรียนภาษาจีน HES และ กิจกรรมทดลองสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE


  เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5

 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.