• ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล “HAPPY WE RUN FOR LIFE 2020”


  ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล

  HAPPY WE RUN FOR LIFE 2020”นายมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ในงานแถลงข่าวการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการ เพื่อการกุศล HAPPY WE RUN FOR LIFE 2020” จัดขึ้นโดย สมาคมเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลบางนา และโรงพยาบาลคลองสามวา ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของสมาคมเทศกิจกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 • Tags :
 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.