• มิกซ์ จตุจักร และ เอไอเอส ร่วมลงนามพัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสาร


           


  นายมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร และ นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น บริษัทในเครือเอไอเอส ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมถ่ายภาพลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในสัญญาจัดจ้างการ พัฒนาโครงข่ายและบริการโทรคมนาคมอัจฉริยะล้ำสมัยใน ศูนย์การค้า “มิกซ์ จตุจักร” ศูนย์การค้าใหม่ใจกลางตลาดนัดจตุจักร

 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.