• ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ร่วมมือกับ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning


  

  ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ร่วมมือกับ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจตุจักร กทม. และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดิน และรางระบายน้ำโดยรอบตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชาชนที่อยู่ในย่านจตุจักร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  • Tags :
 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.