• ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำความสะอาดรอบศูนย์การค้าฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ศูนย์การค้า มิก

  ซ์ จตุจักร พร้อมดำเนินมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ศูนย์การค้าฯจึงมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิส-19 อย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ดีที่สุด ตามแนวทางปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำทุกวันอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฎิบัติดังนี้


  ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยในห้องน้ำ เช่น กลอนประตู, ปุ่มกดชักโครก และก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อนปุ่มลิฟท์ด้านนอกและด้านใน รวมถึงราวระเบียงต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโต๊ะอาหาร เก้าอี้นั่ง ภายใน มิกซ์ จตุจักร ฟู้ดคอร์ท (ศูนย์อาหาร) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทั้งในลิฟท์ ห้องน้ำ และศูนย์อาหารจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเคาน์เตอร์แลกบัตร Mixt Chatuchak Food Court ทุกจุด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

 • แชร์
 • related happening

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.