• หัวโตผัดไท

  หัวโตผัดไท

  Open 10.00-22.00

  0655199382

  Description

  ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ 

  ผัดไทยกุ้ง

  ผัดไทคอหมูย่าง  Related blogs

  Opening hours
  Mon - Thu      10.00 am. - 20.00 pm.
  Fri - Sun         10.00 am. - 22.00 pm.
  Holiday          10.00 am. - 22.00 pm.